Jakie są typy systemów alarmowych?

Remont jest okazją do wyposażenia budynku w alarm. Dobre zamki i drzwi antywłamaniowe są z pewnością ważną częścią ochrony domu, ale jeśli dom jest na uboczu ktoś może się do niego włamać. Nawet informacja o tym, że dom jest chroniony przez alarm jest często wystarczająca.

Budowa systemu alarmowego i miejsce montowania

Typowe systemy alarmowe Poznań składają się z centrali alarmowej, czujek i detektorów, sygnalizatora, zwykle także z urządzeń przekazujących informacje o stanie systemu (komunikatorów) za pomocą sieci telefonii stacjonarnej, komórkowej (moduły GSM), Internetu (komunikatory TCP/IP) albo fal radiowych na odległość kilkunastu kilometrów (radiopowiadomienie). Możliwe jest też zastosowanie radiolinii do zdalnego kierowania alarmem. Często stosowane są również przyciski, które umożliwiają wywołanie alarmu w chwili, gdy poczujemy się zagrożeni. Kable użyte do tego celu przechodzą przez prawie każde pomieszczenie.

Bezprzewodowy system alarmowy

Alternatywą są rozwiązania bezprzewodowe. Jednak jego funkcjonowanie jest stosunkowo łatwe do ingerencji. Można je chronić przed zakłóceniem, ale wtedy należy wydać jeszcze kosztowniejsze. Dlatego warto jest podjąć decyzję o takim rozwiązaniu wyłącznie w sytuacji, kiedy budowa systemu kablowego jest bardzo skomplikowana.

Sposób działania alarmu

Alarm jest włączany, kiedy czujnik rozpozna włamywacza. Najpowszechniej używane są biernie działające czujniki podczerwieni (PIR) które reagują na wahania natężenia promieniowania cieplnego i czujki dualne, w których znajduje się także detektor mikrofalowy (MW). Alarm jest uruchamiany przez wykrywanie ruchu. Z tego względu mogą one ochronić pomieszczenia, w których nikt nie może się znajdować.

Czym jest ochrona obwodowa?

Żeby alarm dawał poczucie bezpieczeństwa, kiedy jesteśmy w domu, stosuje się ochronę obwodową. Odpowiednie są do tego czujniki magnetyczne reagujące na otwarcie drzwi i okien, które skutkuje przerwaniem obwodu elektrycznego. Ich uzupełnieniem mogą być czujki wibracyjne wychwytujące drgania charakterystyczne dla prób sforsowania drzwi lub okien, do których się je mocuje, ewentualnie czujki reagujące na dźwięk tłuczonego szkła.

Ochrona terenu wokoło domu

Teren wokół budynku może być także chronione. W tym celu wykorzystuje się czynne bariery podczerwieni (tory), tj. nadajniki przesyłające wiązki promieniowania podczerwonego do odbiorcy, które mogą być odsunięte od odbiorników nawet o 50 m od nich.